Copyright 2011-2012 - sc TEMPOCONSIMEX srl - All Rights Reserved.

S.R.L.
CONSIMEX
CONSIMEX


ANUNŢ PUBLIC


                S.C. TEMPO CONSIMEX S.R.L titular al proiectului Reamenajare şi extindere atelier de lăcătuşerie şi spaţiu de depozitare anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Mureş, fără studiu de evaluare a impactului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Reamenajare şi extindere atelier de lăcătuşerie şi spaţiu de depozitare, propus a fi realizat în loc. Sântana de Mureş, str. Crucii nr. 9, jud. Mureş. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul  APM Mureş din Tg-Mureş, str. Podeni nr. 10, în zilele de luni-joi, între orele 9-14 şi vineri, între orele 9-12, precum şi la  următoarea adresă de internet http:/ apmms.anpm.ro
                Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.